Menu główne

Radiator do napromieniania produktów żywnościowych RS 2400 X-ray Food IrradiatorSchemat transportera pojemników

Radiator RS 2400 to nowoczesne urządzenie o zapewniające dużą dawkę promieniowania, przeznaczone do badań napromieniowywania żywności, zbóż, warzyw i owoców. Stanowi, potwierdzony przez FDA, bezpośredni zamiennik radiatorów izotopowych. Opatentowana technologia lampy rentgenowskiej „QuaStar” pozwala na napromieniowywanie próbek bez użycia źródeł izotopowych, np. Cezu-137.

Charakterystyka urządzenia:

 • Opatentowane źródło promieniowania rentgenowskiego X „QuaStar” 4 pi.
 • Opatentowany, karuzelowy transporter zasobników z próbkami. Obraca pojemniki wokół źródła promieniowania zachowując ich właściwe położenie.
 • Równomierny rozkład dawki na poziomie ~ 1,3. Jest to współczynnik bez jednostki, określający stosunek wartości dawki max do min w pojemniku (tzn. wewnątrz aparatu, wewnątrz pojemnika).
 • System nie zawiera źródła promieniotwórczego. Promieniowanie na zewnątrz aparatu < 1 µSv/godz. wobec czego nie wymaga zezwolenia PAA
 • Wytwarza promieniowanie tylko wtedy, gdy wyłącznik jest w pozycji "ON".
 • Napromieniowuje od 5 do 7 pojemników w jednym cyklu,
 • Pojemniki na próbki o średnicy od 7,62 cm do 17,78 cm, wysokość 20,32 cm,
 • Zakres dawki: do 4,2 kGy/h
 • Wytwarzany zgodnie z normą ISO 11137:2006 oraz EN 552 dotyczącą wolnostojących urządzeń rentgenowskich, zapewnia bardzo niską emisję zewnętrzną.
 • Wyposażony w wewnętrzny system ekranowania, nie wymagający stosowania zewnętrznych zabezpieczeń ani specjalnie przystosowanego pomieszczenia.
 • Wyłącznik awaryjny oraz blokady uniemożliwiające pracę urządzenia przy otwartych drzwiach spełniają wymagania bezpieczeństwa „Level 3” normy CFR 21 – 1020.4.
 • Zamknięty, zewnętrzny układ chłodzenia lampy nie wymaga podłączenia zewnętrznego źródła wody.
 • Łatwa obsługa – dotykowy panel wyświetlacza, programowalne sterowanie.
 • Ciągłe monitorowanie wszystkich istotnych parametrów pracy urządzenia.
 • Wyświetlanie informacji o błędach urządzenia wraz ze szczegółowym opisem działań korekcyjnych.
 • Urządzenie posiada zamontowane kółka z blokadą, ułatwiające przemieszczanie.
 • Produkowany w USA, posiada certyfikat FDA oraz znak CE.
 • Zasilanie trójfazowe 400 VAC, 50/60 Hz,
 • Wymiary: wys. 130 cm; szer. 183 cm; gł. 84 cm; waga: 1066 kg.

pdf Broszura

pdf Charakterystyka urządzenia PL

Muszyńska 29
02-916 Warszawa
Polska
tel. 22 651 63 33
fax.22 651 75 57
REGON: 011551579
NIP: 5210084649
KRS: 0000130623