Menu główne

Rad Source Technologies

Rad SourceFirma Rad Source została założona w 1997 roku w celu stworzenia alternatywnych źródeł napromieniania innych niż promieniowanie gamma. Nawet w tamtym okresie, przed pojawieniem się najnowszych problemów związanych z zabezpieczeniem źródeł promieniotwórczych, wizja założyciela firmy Randola Kirka polegała na rozwiązaniu problemów środowiskowych powiązanych z utylizacją "gorących źródeł" oraz praktycznych problemów związanych ze sprzętem je wykorzystującym. Na tej podstawie, w 1999 roku firma wprowadziła pierwsze produkty oparte na technologii rentgenowskiej, w tym pierwsze radiatory rentgenowskie do napromieniania preparatów z krwi, zatwierdzone przez FDA, a także rentgenowskie urządzenie do biologicznych badań laboratoryjnych, RS 2000.

Dlaczego zaleca się stosowanie promieniowania rentgenowskiego bardziej niż promieniowania jonizującego wytwarzanego przez izotopy gamma?

Promieniowanie jonizujące gamma jest wytwarzane przez izotopy promieniotwórcze, takie jak kobalt-60 lub cez-137 i jest niebezpieczne dla zdrowia, wymaga silnego ekranowania i bardzo wysokiego poziomu zabezpieczenia dostępu do urządzenia. Niestabilny izotop stale ulega rozpadowi i nie można go wyłączyć.

Jonizujące promieniowanie rentgenowskie jest wytwarzane przez lampę rentgenowską, dlatego można je wyłączyć, gdy nie jest używane a ponadto wymaga znacznie słabszego ekranowania. Pod koniec cyklu życia sprzętu, urządzenie nie zawiera źródła radioaktywnego i dlatego nie wymaga kosztownych procedur utylizacji związanych ze źródłami promieniotwórczymi, które nadal ulegają degradacji przez setki lat.

Od tego czasu, firma kontynuuje rozwój opatentowanej technologii napromieniowania promieniami rentgenowskimi, rozwijanie własnych źródeł promieniowania rentgenowskiego oraz wprowadzanie nowego sprzętu. Rad Source Technologies jest globalnym producentem, którego sprzęt znajduje się w dużych laboratoriach farmaceutycznych, placówkach opieki zdrowotnej i renomowanych uniwersytetach na całym świecie. Siedziba firmy znajduje się w Buford w stanie Georgia, USA, gdzie wysoko wykwalifikowana i oddana załoga nieustannie rozwija technologię rentgenowską, projektuje i produkuje sprzęt najwyższej jakości.

Rad Source jest producentem:

Muszyńska 29
02-916 Warszawa
Polska
tel. 22 651 63 33
fax.22 651 75 57
REGON: 011551579
NIP: 5210084649
KRS: 0000130623