Menu główne

Aparaty do elektroforezy pionowej

capillary

Elektroforeza pionowa (ang. Vertical electrophoresis) to rodzaj elektroforezy, w której nośnik elektroforetyczny znajduje się w płaszczyźnie pionowej. Rozróżnia się dwa typy elektroforezy pionowej: kapilarną i płytową.

W naszej ofercie znajdują się następujące produkty

Muszyńska 29
02-916 Warszawa
Polska
tel. 22 651 63 33
fax.22 651 75 57
REGON: 011551579
NIP: 5210084649
KRS: 0000130623