Menu główne

Testy StripAssay®

Trzy etapy testów StripAssay®

  1. Amplifikacja: Multiplex PCR. Jednoczesne znakowanie biotyną
  2. Hybrydyzacja: Bezpośrednio na paskach testowych StripAssay®
  3. Identyfikacja: Wyznakowane produkty wykrywane przez streptawidynę-fosfatazę alkaliczną
Pole Produkt Nr kat. Zastosowanie
Talasemia α-Globin StripAssay® 4-160 Wykrywa 21 częstych mutacji genu α-globiny
ß-Globin StripAssay® MED 4-130 Wykrywa 22 mutacje obejmujące >90% wad ß-globiny występujących w krajach śródziemnomorskich
ß-Globin StripAssay® IME 4-140 Wykrywa 22 mutacje obejmujące >90% wad ß-globiny występujących w krajach Bliskiego Wschodu oraz w Indiach
ß-Globin StripAssay® SEA 4-150 Wykrywa 22 mutacje obejmujące >90% wad ß-globiny występujących w krajach Azji Południowo-Wschodniej
ß-Thal Modifier StripAssay® 4-170 Test wykrywający 5 polimorfizmów związanych ze stopniem ciężkości ß-talasemii
Hemochromatoza Haemochromatosis StripAssay® A 4-220 Wykrywa 18 mutacji: dwanaście mutacji HFE, cztery mutacje TFR2 i dwie mutacje FPN1
Haemochromatosis StripAssay® B 4-210 Wykrywa 3 mutacje genu HFE: C282Y, H63D, S65C
Choroby układu sercowo-naczyniowego CVD StripAssay® 4-240 Test wykrywający 12 wariantów genetycznych związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego
CVD StripAssay® A 4-370 Test wykrywający 8 wariantów genetycznych predysponujących do rozwoju miażdżycy
CVD StripAssay® T 4-360 Test wykrywający 9 wariantów genetycznych predysponujących do rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
FV-PTH StripAssay® 4-290 Wykrywa mutacje genów czynnika V Leiden i protrombiny
FV-PTH-MTHFR StripAssay® 4-260 Wykrywa mutacje genów czynnika V Leiden, protrombiny i MTHFR
FV StripAssay® 4-330 Wykrywa mutacje genu czynnika V Leiden R506Q (FV Leiden)
PTH StripAssay® 4-340 Wykrywa mutację genu protrombiny 20210G>A
MTHFR StripAssay® 4-350 Wykrywa mutację genu MTHFR 677C>T
PGX-Thrombo StripAssay® 4-730 Test wykrywający warianty CYP2C9 i VKORC1 związane z zapotrzebowaniem na dawki leków przeciwzakrzepowych (Coumadin®, Marcumar®, Sintrom®)
Mukowiscydoza CF StripAssay® 4-410 Wykrywa 34 częste mutacje CFTR i oraz warianty IVS8 5T/7T/9T
CF StripAssay® TUR 4-420 Wykrywa 24 częste mutacje CFTR i oraz warianty IVS8 5T/7T/9T
CF StripAssay® GER 4-430 Wykrywa 31 częstych mutacji CFTR
Wrodzony przerost nadnerczy CAH StripAssay® 4-380 Test wykrywający 11 mutacji CYP21A2
Rodzinna gorączka śródziemnomorska FMF StripAssay® 4-230 Wykrywa 12 mutacji genu MEFV
FMF-SAA1 StripAssay® 4-390 Wykrywa 12 mutacji genu MEFV oraz genotypy SAA1 1.1, 1.3 i 1.5
Nietolerancja cukrów Sugar Intolerance StripAssay® 4-310 Wykrywa dwa polimorfizmy genu laktazy (LCT) i cztery mutacje genu aldolazy B
Nietolerancja laktozy Lactose Intolerance StripAssay® 4-300 Wykrywa dwa polimorfizmy genu laktazy (LCT): -13910T>C i -22018A>G
Choroba Alzheimera Apo E StripAssay® 4-280 Umożliwia określenie izoform Apo E2, E3 i E4
Choroba Gauchera Gaucher Disease StripAssay® 4-250 Wykrywa 8 mutacji i dwa rekombinowane allele w genie glukocerebrozydazy (GBA)
HLA-B27 HLA-B27 StripAssay® 4-320 Wykrywa wszystkie podtypy HLA-B27 istotne w kontekście chorób
Farmakogenetyka i onkologia PGX-Thrombo StripAssay® 4-730 Test wykrywający warianty CYP2C9 i VKORC1 związane z zapotrzebowaniem na dawki leków przeciwzakrzepowych (Coumadin®, Marcumar®, Sintrom®)
PGX-HIV StripAssay® 4-710 Test wykrywający genotypy związane z odpowiedzią na wysoce aktywną terapię antyretrowirusową (HAART) w zakażeniu wirusem HIV
PGX-TPMT StripAssay® 4-740 Wykrywanie wariantów alleli TPMT *2, *3A, *3B i *3C związanych z odpowiedzią na leczenie tiopuryną
PGX-CYP2D6 StripAssay® 4-760 Test wykrywający warianty CYP2D6 *3, *4 i *6
PGX-CYP2C19 StripAssay® 4-750 Test wykrywający warianty CYP2C19 *2, *3, *4, *5, *6, *7, *8 i *17
PGX-5FU StripAssay® 4-720 Wykrywa wariant allelu DPD IVS14+1 G>A związany z toksycznością leczenia 5-FU
BRAF 600/601 StripAssay® 5-560 Ultraczułe wykrywanie 9 mutacji BRAF w kodonach 600 i 601
BRAF StripAssay® 5-570 Ultraczułe wykrywanie mutacji BRAF V600E
KRAS StripAssay® 5-590 Ultraczułe wykrywanie 10 mutacji KRAS w kodonach 12 i 13
KRAS-BRAF StripAssay® 5-580 Ultraczułe wykrywanie 10 mutacji KRAS w kodonach 12/13 oraz mutacji BRAF V600E
KRAS XL StripAssay® 5-680 Ultraczułe wykrywanie 29 mutacji KRAS w kodonach 12/13/59/60/61/117/146
NRAS XL StripAssay® 5-620 Ultraczułe wykrywanie 22 mutacji NRAS w kodonach 12/13/59/60/61/146
EGFR XL StripAssay® 5-630 Ultraczułe wykrywanie 30 mutacji EGFR w eksonach 18/19/20/21
FCGR StripAssay® 5-670 Wykrywa warianty alleliczne Fc gamma-receptora 2A (H131R) oraz 3A (F158V) związane z odpowiedzią na leczenie przeciwciałami IgG
Oprogramowanie StripAssay® Evaluator 6-100 Oprogramowanie do automatycznego skanowania pasków testowych i interpretacji wyników
Muszyńska 29
02-916 Warszawa
Polska
tel. 22 651 63 33
fax.22 651 75 57
REGON: 011551579
NIP: 5210084649
KRS: 0000130623