Menu główne

Barwiarki

Przygotowanie trwałych preparatów do badań histopatologicznych wymaga procedury barwienia. Zastosowanie najnowszych technologii w konstrukcji barwiarek, uczyniło pracę w laboratorium łatwiejszą. Komputerowa kontrola przeprowadzania preparatów wyeliminowała błędy czynnika ludzkiego, obniżyła koszty eksploatacyjne i wprowadziła standaryzację oceny procesu barwienia.

Wbudowane systemy podtrzymywania zasilania zabezpieczyły ciągłość procesu barwienia oraz zniwelowały ryzyko utraty preparatów. Zastosowane odciągi oparów, powstających w trakcie barwienia, w znaczący sposób podniosły bezpieczeństwo pracy z chemicznymi substancjami.

Oferujemy Państwu dwa rodzaje barwiarek :

Muszyńska 29
02-916 Warszawa
Polska
tel. 22 651 63 33
fax.22 651 75 57
REGON: 011551579
NIP: 5210084649
KRS: 0000130623