Menu główne

WatchTower 1 – Monitorowanie emisji zanieczyszczeń środowiskowych i ocena ich wpływu w czasie rzeczywistym

WatchTower 1

Stacja monitoringu WT1 stanowi autonomiczne urządzenie do monitorowania emisji zanieczyszczeń powietrza zarówno wewnątrz budynków jak i na zewnątrz w strefie dozoru. Do pomiarów wykorzystywane są różne czujniki w układzie matrycowym, zapewniając detekcję niskiej zawartości gazów (H2S,RSH, NO2, NH3, SO2 ...), LZO, zapachów, hałasu oraz pyłów zawieszonych. Uzyskane wyniki skorelowane z dynamiczną olfaktometrią zapewniają wysoką dokładność odczytów w ppm, ppb lub OU / m3. Urządzenia pracują w trybie "on line" i umożliwiają monitorowanie emisji zanieczyszczeń z zakładu przemysłowego oraz pozwalają na sterowanie procesami technologicznymi za pomocą automatycznych urządzeń wyzwalających i próbkujących.

Dlaczego warto stosować WT1

 • Monitorowanie strefy dozorowanej z bezpośrednim odczytem stężenia gazów
 • Bezpośredni odczyt każdego sygnału z czujników MOS w połączeniu z identyfikacją źródeł na bieżąco, z przetwarzaniem danych w chmurze
 • Komunikacja przez Ethernet lub 3G / 4 G
 • Autonomiczny z możliwością ładowania akumulatora oraz panelem słonecznym jako opcją
 • Szybka instalacja (ok. 1 godz.), 2 dni pracy na baterii i 2 dni przechowywania danych w przypadku utraty komunikacji
 • Monitorowanie hałasu
 • Monitorowanie cząstek stałych w zakresie od 0,3 um do 17 um
 • Identyfikacja źródeł poprzez wbudowane oprogramowanie rozpoznawania wzorca oraz automatyczne pobieranie próbek
 • Autokalibracja i łatwa konserwacja
 • Monitorowanie zapachowe i chemiczne dostosowane do określonego sektora przemysłowego
 • Niezawodna komunikacja z mieszkańcami i władzami
 • Lepsze zrozumienie problemu nieprzyjemnych zapachów, umożliwiające zastosowanie właściwych procedur w miejscu ich powstawania
 • Zoptymalizowane działanie urządzeń kontroli zapachu, prowadzące do drastycznego zmniejszenia kosztów instalacji przemysłowych
 • Wydajność procesów oczyszczania powietrza jest stale monitorowana
 • Niezawodne narzędzie do wypracowywania kryteriów ciągłego doskonalenia procesów decyzyjnych (iso 14001, iso 9001).

 Broszura

Muszyńska 29
02-916 Warszawa
Polska
tel. 22 651 63 33
fax.22 651 75 57
REGON: 011551579
NIP: 5210084649
KRS: 0000130623