Menu główne

Odczynniki

Firma Elkabe Sp. z o.o. oferuje odczynniki biochemiczne renomowanych firm. Współpracujemy z takimi firmami jak:

Szerokie spektrum oferowanych odczynników znajduje zastosowanie przy hodowli komórkowej, wszelkich technikach elektroforetycznych jak również w enzymologii, biologii molekularnej, bioseparacji i wielu innych działach nauki.

W celu łatwiejszego zlokalizowania poszukiwanych odczynników, każdemu produktowi przypisana została jedna z poniższych kategorii:

Biochemikalia

Biologia komórkowa

Biologia molekularna

Bioseparacja

Enzymy

Testy do diagnostyki in vitro

Muszyńska 29
02-916 Warszawa
Polska
tel. 22 651 63 33
fax.22 651 75 57
REGON: 011551579
NIP: 5210084649
KRS: 0000130623