Menu główne

Aparatura

Firma Elkabe Sp. z o.o. oferuje szerokie spectrum produktów z zakresu biologii molekularnej, elektroforezy, urządzeń do oczyszczania próbek, ich przechowywania oraz przygotowania do dalszych analiz.

Oferujemy Państwu produkty charakteryzujące się wykorzystaniem najnowszych technologii, trwałe w użyciu, sterowane przez oprogramowanie przyjazne dla użytkownika.

W celu łatwego zlokalizowania interesującego Państwa produktu, przypisaliśmy każdemu z nich kategorię, która intuicyjnie odzwierciedla przynależność do poniżej zdefiniowanych grup:

Muszyńska 29
02-916 Warszawa
Polska
tel. 22 651 63 33
fax.22 651 75 57
REGON: 011551579
NIP: 5210084649
KRS: 0000130623