Menu główne

Rubix POD – do monitorowania uciążliwości i jakości powietrza w środowisku pracy

Rubix POD

Rubix PoD kształt eleganckiego pudełka, który można przymocować do ściany lub postawić na biurku. Urządzenie mierzy w sposób ciągły 8 parametrów odnoszących się do poczucia komfortu i zdrowia, w tym lotne związki organiczne LZO, substancje toksyczne a także alergeny. Każdy użytkownik może wyrazić swoją opinię jak postrzega monitorowane środowisko. Urządzenie POD posiada własny kod QR, dzięki któremu każdy użytkownik może się do niego zalogować z dowolnego miejsca i zgłosić swoje odczucia i spostrzeżenia. RubiX PoD gromadzi w czasie rzeczywistym dane analityczne dotyczące uciążliwości środowiska pracy co pozwala na wprowadzanie rozwiązań to środowisko poprawiających, zgodnie z postrzeganiem dobrego samopoczucia przez ludzi.

Monitorowanie przez 24/7 zagrożeń dobrego samopoczucia w środowisku pracy oraz mapowanie miejsc komfortu

 • Dynamiczne mapowanie różnych parametrów za pomocą scentralizowanej sieć Wi-Fi lub (LoRa) (więcej niż 1 km) i oparte na chmurze oprogramowanie
 • Prosta informacja i globalna kontrola
 • Zautomatyzowane alarmy i generowanie niestandardowych raportów za pomocą indywidualnego monitorowania poziomu uciążliwości
 • Proste informacje zwrotne za pośrednictwem kwestionariusza wykorzystującego kod QR urządzenia, szczególnie przydatne w dużych środowiskach (kafeteria, galeria handlowa ...)

Rubix POD Smartfon

Korzyści wynikające ze stosowania monitoringu POD

 • Gromadzenie dokładnych, istotnych danych pozwala na szybką reakcję i odpowiednie działania w celu poprawy jakości środowiska wewnętrznego, własności budynku i globalnego doznania dobrego samopoczucia.
 • Zmniejszenie dni chorobowych -23%
 • Zwiększenie wielkości sprzedaży +37%
 • Zwiększenie kreatywności x3
 • Zwiększenie liczby osób ubiegających się o pracę +71%
 • Zmniejszenie nieefektywnej obecności -36%
 • Zmniejszenie ryzyka wypalenia zawodowego -125%

 Broszura

Muszyńska 29
02-916 Warszawa
Polska
tel. 22 651 63 33
fax.22 651 75 57
REGON: 011551579
NIP: 5210084649
KRS: 0000130623