Menu główne
ELKABE Sp. z o.o.
Adres:
Muszyńska 29
Warszawa
02-916
Polska
Telefon:
22 651 63 33
Faks:
22 651 75 57
Dodatkowe informacje:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000130623

NIP: 5210084649

REGON: 011551579

Muszyńska 29
02-916 Warszawa
Polska
tel. 22 651 63 33
fax.22 651 75 57
REGON: 011551579
NIP: 5210084649
KRS: 0000130623