Menu główne

CytoTrack

CytoTrackCytotrack - Technologia wirującego dysku

Idea Cytotrack opiera się na konwencjonalnej technologii wykorzystywanej w płytach CD/DVD. Próbkę nakłada się na dyski szklane o zmodyfikowanej strukturze, która umożliwia przytwierdzenie komórek do jej powierzchni. Duża powierzchnia płyty sprawia, że obszar skanowania jest 25-krotnie większy niż efektywny obszar skanowania szkiełka mikroskopowego.

Utrwalony na dysku materiał umieszcza się w skanerze Cytotrack, który następnie wprawia dysk w ruch. Próbka jest skanowana fluorescencyjnie za pomocą wiązki lasera. Droga skanowania przebiega po torze spirali Archimedesa. Takie rozwiązanie pozwala na rejestrację współrzędnych wybranych obiektów. Dokładne umiejscowienie pojedynczych komórek na dysku pozwala na ich wielokrotny odczyt i analizę przez operatora. Wszystkie dane uzyskane podczas skanowania są przetwarzane przez system zarządzania danymi.

Po wstępnym skanowaniu, każdy obiekt jest poddawany ponownej analizie obrazu w celu potwierdzenia przynależności do grupy komórek CTC. (Szczegóły: CytoTrack CT10)

Za pomocą technologii Cytotrack można zeskanować miliony komórek w czasie 1 minuty.

Procedura przygotowania próbek:

  1. Pobranie próbki krwi od pacjenta
  2. Liza krwinek czerwonych
  3. Wybarwianie immunohistochemiczne
  4. Równomierne nałożenie próbki na dysk
  5. Immobilizacja/utrwalenie próbki na dysku

Procedura skanowania

  1. Wstępne skanowanie za pomocą urządzenia Cytotrack
  2. Przetwarzanie danych i generowanie potencjalnych kandydatów CTC
  3. Weryfikacja danych przez operatora
  4. Charakterystyka (fenotypowa i genotypowa) komórek na dysku

Czas procesu skanowania wynosi od 10 do 15 min na próbkę.

Połączenie cytometrii przepływowej i mikroskopii skanującej

Technologia Cytotrack łączy w sobie zalety cytometrii przepływowej (poprzez skanowanie dużych objętości zawiesin komórkowych) oraz mikroskopii skanującej (szczegółowa analiza obrazu). Skaner może być postrzegany, jako alternatywny rodzaj cytometrii przepływowej, gdzie komórki zamiast być analizowane w buforze w ciągłym przepływie, są immobilizowane na powierzchni dysku. W obu przypadkach komórki są prowadzone poprzez układ detekcji wiązki laserowej o dużej wydajności. Jednakże koncepcja Cytotrack’a jest unikalna, gdyż umożliwia ponowną obserwację dowolnego obiektu po pierwszym skanowaniu. Pozwala to na weryfikację i ocenę każdego sygnału oraz umożliwia przeprowadzenie dalszych badań pojedynczej komórki. Nie jest to możliwe w przypadku cytometrii przepływowej.

Płynna biopsja

Metoda wykrywania krążących w krwiobiegu komórek nowotworowych (CTC’s) nazywana jest także "płynną biopsją". Coraz większa ilość naukowców przyznaje, że technologie typu Cytotrack mogą zrewolucjonizować leczenie nowotworów. Na kongresie "Lymphoma & Myeloma 2014: An International Congress on Hematologic Malignancies", który odbył się w Nowym Jorku, specjaliści z całego świata omawiali możliwości wykrywania i leczenia nowotworów. „Płynna biopsja” opiera się na analizie próbki krwi pobranej od pacjenta. Ta innowacyjna metoda polega na wykrywaniu krążących komórek nowotworowych w krwioobiegu. Ich obecność w krwi pacjenta dowodzi, iż zostały one uwolnione z pierwotnego ogniska nowotworowego i mogą spowodować powstanie licznych przerzutów do innych tkanek i narządów. Technologia Cytotrack może nie tylko stwierdzić występowanie tego typu komórek, ale również ustalić czy komórki te występują pojedynczo czy też w postaci agregatów komórek nowotworowych. Dodatkową zaletą płynnej biopsji jest ujawnienie stopnia zaawansowania choroby oraz dobrania właściwej terapii do rodzaju choroby.

Muszyńska 29
02-916 Warszawa
Polska
tel. 22 651 63 33
fax.22 651 75 57
REGON: 011551579
NIP: 5210084649
KRS: 0000130623