Menu główne

Attana AB

Attana ABAttana Sensor Technology powstała w 2002 roku, w Sztokholmie. Młodzi pasjonaci nowoczesnych technologii stworzyli unikalną aparaturę w oparciu o zjawisko QCM (ang. Quartz Crystal Microbalance). System Attana odzwierciedla rzeczywiste warunki panujące w żywym organizmie i zachodzące w nim interakcje pomiędzy biomolekułami. Urządzenie wraz z dedykowanymi do niego biosensorami umożliwia badanie specyficzności oddziaływań, kinetykę oraz powinowactwo molekuł względem siebie w czasie rzeczywistym. Czułość detekcji systemu jest na poziomie 1 ppm. Attana wykorzystywana jest w pracy laboratoriów farmaceutycznych, diagnostycznych i badawczych znajdujących się w ośrodkach akademickich na całym świecie.

Muszyńska 29
02-916 Warszawa
Polska
tel. 22 651 63 33
fax.22 651 75 57
REGON: 011551579
NIP: 5210084649
KRS: 0000130623