Menu główne

Anthos 2020 Microplate Reader

Anthos 2020

Anthos 2020 firmy Biochrom to prosty w obsłudze czytnik przeznaczony do analiz 96-dołkowych płytek. Źródłem światła jest lampa halogenowa o zakresie długości fal od 400 nm do 750 nm. Standardowo spektrofotometr wyposażony jest w filtry o długościach 405, 450, 492 i 620 nm stosowanych w analizach: ELISA, oznaczeniach białek, w badaniach cytotoksyczności, proliferacji czy apoptozie. Do pomiarów absorbancji przy innej długości fali, możliwe jest dokupienie dodatkowych filtrów. Anthos 2020 jest urządzeniem pracującym samodzielnie (spektrofotometr wolnostojący), wyposażonym w oprogramowanie ADAP Plus. W celu dalszej analizy danych spektrofotometr może być podłączony do komputera.

Muszyńska 29
02-916 Warszawa
Polska
tel. 22 651 63 33
fax.22 651 75 57
REGON: 011551579
NIP: 5210084649
KRS: 0000130623