Menu główne

Czytniki mikropłytek

Czytniki mikropłytek są podstawowym narzędziem stosowanym w laboratoriach w celu detekcji absorbancji, luminescencji i fluorescencji molekuł. Są szeroko wykorzystywane w naukach biologicznych.

W naszej ofercie:
Anthos 2010 Microplate Reader
Anthos 2020 Microplate Reader
Anthos Zenyth 200 Microplate Reader
Anthos Zenyth 340 Microplate Reader
Płuczka mikropłytek Fluido 2
Hidex Sense

Muszyńska 29
02-916 Warszawa
Polska
tel. 22 651 63 33
fax.22 651 75 57
REGON: 011551579
NIP: 5210084649
KRS: 0000130623