Menu główne

GEMINI

GEMINI

Sztuczny nos klasy Gemini jest analizatorem zapachu i lotnych związków organicznych. Do detekcji wykorzystywane są sensory tlenków metali. Badane próbki mogą być dostarczane do analizy manualnie lub z wykorzystaniem autosamplera.

Gemini może pracować z autosamplerami dla 32, 64 lub 96 próbek. Zapewnia wysoką przepustowość – do 200 próbek dziennie.

Jednostka centralna systemu wyposażona jest w sześć preselekcjonowanych sensorów.

Oprogramowanie Gemini:

  • kontrola pracy autosamplera
  • kontrola rejestracji danych
  • pakiet statystyczny
  • wizualizacja wyników w czasie rzeczywistym
  • automatyczna diagnostyka systemu
  • diagnostyka zainstalowanych sensorów
Muszyńska 29
02-916 Warszawa
Polska
tel. 22 651 63 33
fax.22 651 75 57
REGON: 011551579
NIP: 5210084649
KRS: 0000130623